Thông điệp Trưởng khoa

Thông điệp Trưởng khoa

Chào mừng đến với Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng! Là trung tâm đào tạo giáo viên uy tín, chất lượng, trọng điểm của khu vực miền Trung- Tây Nguyên và cả nước; Khoa Giáo dục Chính trị luôn là khoa tiên phong trong nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học và phát triển chương trình đảm bảo thực hiện cam kết đào tạo người học có đủ kiến thức chuyên môn làm việc thực tiễn, có kỹ năng nghề nghiệp giỏi và khả năng hội nhập quốc tế. Thực hiện cam kết của mình, Khoa...