Chi đoàn Cán bộ Khoa Giáo dục chính trị (GDCT) trực thuộc Đoàn Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được thành lập sau khi thành lập Khoa Giáo dục chính trị năm 2002.

     Qua gần 16 năm hoạt động, được sự quan tâm chỉ đạo tận tình của Chi bộ, Ban Chủ nhiệm Khoa, Liên chi Đoàn Khoa và Ban chấp hành Đoàn trường, Chi đoàn Cán bộ Khoa GDCT không ngừng lớn mạnh cả về mặt số lượng và chất lượng. Ban đầu số lượng đoàn viên giảng viên tham gia sinh hoạt rất ít, kể cả đoàn viên là Đảng viên. Đến năm học 2016-2017, toàn thể Chi đoàn đã có 13 đồng chí, trong đó có 05 đồng chí là đảng viên.

     Nhằm góp phần thực hiện sứ mệnh chung của Trường: là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ khoa học chất lượng cao gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”; nâng cao uy tín cho Khoa và Nhà trường, các giảng viên trẻ trong Chi đoàn Cán bộ Khoa luôn không ngừng phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

     Ngoài việc trau dồi và nâng cao về trình độ, công tác tham gia xây dựng và phát triển Đảng được Chi đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chi đoàn Cán bộ Khoa GDCT đã đề ra kế hoạch, mục tiêu phát triển đảng viên cho từng năm: thường xuyên giới thiệu các đoàn viên ưu tú đề nghị Chi bộ xét kết nạp đảng; thường xuyên họp chi đoàn đề cử các đoàn viên ưu tú đi học các lớp cảm tình đảng do Đảng ủy nhà trường tổ chức. Hiện tại có 05 đoàn viên ưu tú đã được xét kết nạp đảng, 04 đoàn viên đã tham gia học lớp đối tượng đảng.

     Chi đoàn có đội ngũ giảng viên trẻ chiếm gần 2/3 tổng số cán bộ giáo viên trong Khoa. Vì thế, đối với các hoạt động do Nhà trường và Công đoàn Trường tổ chức, Chi đoàn Cán bộ Khoa GDCT có thế mạnh và xứng đáng là đơn vị tiên phong. Trong những năm qua, Chi Đoàn liên tục đạt được những thành tích cao trong các hoạt động văn nghệ, thể thao.

     Bên cạnh đó, để thực hiện những nhiệm vụ do Chi bộ, Ban chủ nhiệm Khoa chỉ đạo với mục tiêu xây dựng Khoa ngày càng lớn mạnh, Chi đoàn Cán bộ không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm ở Đoàn cấp trên, luôn đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt phù hợp với đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác vận động thanh niên. Nhờ đó, Chi đoàn Cán bộ Khoa GDCT luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn cũng như tích cực tham gia hoạt động phong trào đóng góp sức trẻ vào quá trình phát triển của Trường Đại học Sư phạm bằng những việc làm cụ thể: Tham gia đầy đủ các cuộc vận động ủng hộ do Công đoàn Trường tổ chức, tham gia các hoạt động do Đoàn Trường phát động.

     Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, tin rằng trong thời gian tới Chi đoàn Cán bộ Khoa GDCT luôn là lá cờ đầu trong các hoạt động phong trào đưa tập thể Khoa GDCT trở thành đơn vị vững mạnh.

     Một số hình ảnh hoạt động của Chi đoàn Cán bộ Khoa GDCT:

Sinh nhật của Đoàn viên

Hỗ trợ Liên chi Đoàn tổ chức hoạt động thể thao

Đoàn viên tham gia đề tài khoa học cấp trường

Tham gia Giải Bóng chuyền truyền thống Trường Đại học sư phạm năm 2017

Bí thư Chi đoàn Cán bộ

Nguyễn Hải Như