Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, các thời kì lịch sử, Hội đã tập hợp đông đảo sinh viên, tầng lớp trí thức trẻ, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các tổ chức thanh niên khác có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội Sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống sáng tạo, sức trẻ và tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ. Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hội là thành viên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên quốc tế. Hòa mình vào những thành tích chung của cả nước, Hội Sinh viên Khoa Giáo dục chính trị (GDCT) đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Hội Sinh viên, khơi dậy trí tuệ, tâm huyết, sức lực của sinh viên, bồi dưỡng lý tưởng Cách mạng, tạo dựng vị thế người sinh viên Việt Nam trong thời kì hội nhập và phát triển.

     Liên chi Hội Sinh viên Khoa GDCT, tuy hình thành từ lúc mới thành lập Khoa năm 2002, nhưng hoạt động gần như đứng chung với các hoạt động của Liên chi Đoàn Khoa. Đến ngày 09/01/2017, được sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Liên chi Hồ Thanh Hải, Liên chi Hội đã bắt đầu tách ra khỏi Liên chi Đoàn và đứng độc lập riêng, đó là khoảng thời gian đầu Liên chi Hội tự đứng riêng và hoạt động với một số mảng do Liên chi Đoàn định hướng. Ngày 01/12/2017, được sự đồng ý của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đã trao quyết định kết nạp hội viên mới, đây là năm chính thức đầu tiên sinh viên được kết nạp và Khoa GDCT là đơn vị đi đầu, tiếp đến là LCH Tiểu học, LCH Lịch sử…  

     Liên chi Hội Khoa GDCT là người bạn tin cậy của sinh viên, là diễn đàn, là môi trường, là ngôi nhà chung để sinh viên giao lưu, học hỏi, tự bồi dưỡng và giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện. Trong suốt thời gian qua, Hội Sinh viên Khoa GDCT luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, quan tâm sâu sắc của Chi ủy Chi bộ, Ban Chủ nhiệm Khoa, Liên chi Đoàn Khoa, đã tổ chức thành công nhiều chương trình như: Bóng đá, bóng chuyền, Đôi bạn cùng tiến trong học tập, Ngày hội sách, cắm trại và các hoạt động thiện nguyện. Liên chi Hội luôn phối hợp có hiệu quả với Liên chi Đoàn trong các hoạt động hướng đến rèn luyện kĩ năng cho sinh viên, nghiên cứu khoa học.

     Một số hình ảnh về Liên chi Hội Khoa GDCT:

TM. BCH LCH

Liên chi Hội Trưởng

 

Hoàng Văn Thuần