Nhằm mục đích kết nối liên lạc giữa các khoa với cựu sinh viên, học viên qua các thời kỳ trong các hoạt động xây dựng và phát triển, chuẩn bị cho việc kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN (1975 – 2020), Nhà trường tổ chức chương trình Ngày hội Cựu sinh viên, học viên năm 2019.

1. Mục đích, ý nghĩa
– Kết nối và xây dựng Ban Liên lạc Cựu sinh viên, học viên các Khoa, các khóa học;
– Khuyến khích sự tham gia của cựu người học vào các hoạt động xây dựng và phát triển của Khoa, Trường như: xây dựng, điều chỉnh, kiểm định chương trình đào tạo; kiểm định, đánh giá nhà trường; hỗ trợ cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên; tư vấn tuyển sinh…;
– Xây dựng mối liên hệ giữa các thế hệ CBVC, người học của Nhà trường qua các thời kỳ.
2. Thời gian, địa điểm
Thời gian: 7h30, ngày 02 tháng 7 năm 2019 (thứ ba)
Địa điểm:  Hội trường A5, Trường Đại học học Sư phạm – ĐHĐN
Số 459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
3. Nội dung chương trình Ngày hội

Thời gian Nội dung Địa điểm
7h30-8h00 Đón tiếp cựu SV, HV Hội trường A5
8h00-8h30 Lãnh đạo Trường gặp mặt, phát biểu khai mạc Hội trường A5
8h30-11h00 Gặp mặt, giao lưu tại các Khoa Sơ đồ bên dưới
11h30 Liên hoan thân mật Các Khoa bố trí

 

Tổ Truyền thông Khoa GDCT