1. Chi đoàn 16SGC

Được sự chỉ đạo của Chỉ ủy Chi bộ, BCN khoa, Chi Đoàn 16 SGC được đề cử tổ chức Đại hội mẫu của Khoa GDCT trong năm học 2018-2019. Là một Chi đoàn gắn kết, làm việc nhiệt tình, những gương mặt ưu tú được bầu ra trong nhiệm kì mới sẽ là đầu tàu cho công tác Đoàn và hứa hẹn sẽ đạt được những thành tích cao mà Chi đoàn đã thống nhất đề ra. Những phương hướng mới trong văn kiện Đại hội đã cho thấy được tinh thần hoạt động năng nổ của sự thống nhất về tập thể của Chi đoàn 16SGC.

Một số hình ảnh Đại hội:

2. Chi đoàn 15SGC

Vào ngày 11/9/2018, Chi đoàn 15SGC đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội. Tại buổi Đại hội, những thành thích đạt được trong nhiệm kì 2017-2018 đã được nêu bật trong văn kiện, đồng thời cũng đã đưa ra những mục tiêu quan trọng cho năm học mới 2018-2019 để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp khi ra trường. Mục tiêu của Đại hội lần này là xây dựng được lớp Đoàn viên 15SGC có tư tưởng chính trị vững vàng, có niềm tin vào cuộc sống, biết tôn trọng kỷ luật, có hiểu biết về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường được sự đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong học tập vì mục tiêu mà toàn thể Đoàn viên của Chi Đoàn đề ra là tốt nghiệp đúng hạn.

Đại hội đã tin tưởng bầu ra BCH Chi đoàn là những gương mặt sáng giá, đầy triển vọng, có tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao.

Một số hình ảnh Đại hội:

3. Chi đoàn 16SAN

Được sự chỉ đạo và góp ý của Chỉ ủy Chi bộ, BCN Khoa, Chi đoàn 16SAN đã hoàn thành những chi tiêu đã đề ra trong năm học 2017-2018 và qua đó tổ chức Đại hội năm học 2018-2019 thành công tốt đẹp. Đại hội đã đặt ra những mục tiêu phương hướng mới và bầu ra BCH mới là những con người đầy nhiệt huyết và sáng giá, hứa hẹn sẽ mang lại những thành công nhất định cho Chi đoàn.

Một số hình ảnh Đại hội:

4. Chi đoàn 17SGC

Vào ngày 27/9/2018, tập thể Chi đoàn 17SGC đã tổ chức Đại hội tại phòng học A5-407, cùng với sự tham dự của thầy cô trong Khoa và đại diện đến từ các chi đoàn bạn. Tại Đại hội, Chi đoàn đã báo cáo kết quả công tác đoàn nhiệm kì vừa qua và đề ra bản dự thảo phương hướng cho nhiệm kì tới với những mục tiêu như tích cực tham gia mọi hoạt động do Trường, Khoa, Liên Chi và Chi đoàn tổ chức. Tổ chức được hai hoạt động trong hai học kỳ của Liên chi Đoàn. Tiếp tục bồi dưỡng, không ngừng đổi mới phương pháp học tập, chú trọng tự học và nghiên cứu. Xây dựng các nhóm học tập, nghiên cứu.

Một số hình ảnh Đại hội:

5. Chi đoàn 17SAN

Đại hội chi đoàn 17SAN đã diễn ra vào ngày 21/9/2018. Năm học mới 2018- 2019 diễn ra trong bối cảnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tiếp tục cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Đảng ủy Thành phố Đà Nẵng về xây dựng thành phố “5 không 3 có”, “4 an”. Chi đoàn đã thống nhất đề ra những mục tiêu đổi mới như tích cực tham gia mọi hoạt động do Trường, Khoa, Liên Chi và Chi đoàn tổ chức, tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng động cơ học tập đúng đắn, tích cực cho mỗi cá nhân, không ngừng đổi mới phương pháp học tập, chú trọng tự học và nghiên cứu.

Đại hội đã tiến hành và bầu ra BCH cho nhiệm kì mới với sự đồng tình và ủng hộ của các thành viên trong Chi đoàn.

Một số hình ảnh Đại hội:

6.Chi đoàn 18SGC

Được sự cho phép của Lãnh đạo Khoa Giáo dục chính trị, ngày 28/9/2018, Chi đoàn 18SGC đã tổ chức thành công Đại hội. Tại buổi Đại hội, Chi đoàn 18SGC đã đề ra những phương hướng hoạt động Đoàn và Lớp trong năm học 2018-2019, đề án nhân sự trong BCH và BCS của lớp 18SGC và được sự thống nhất của toàn thể Đại hội.

BCH Chi đoàn và Ban cán sự lớp được Đại hội bầu ra với những gương mặt tiêu biểu và đầy đủ năng lực phẩm chất, hứa hẹn sẽ đưa phong trào của Lớp cũng như Chi đoàn thi đua tiến bộ cùng với các Chi đoàn khác.

Một số hình ảnh Đại hội:

7. Chi đoàn 18SAN

Ngày 30/9/2018, Chi Đoàn – Lớp 18SAN đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn. Trong đó với nhưng mục tiêu đặt ra là xây dựng được đội ngũ Đoàn viên có tư tưởng chính trị vững vàng, có niềm tin vào tương lai của chuyên ngành học tập, thực hiện lối sống có kỷ luật, tôn trọng pháp luật, giáo dục trong đoàn viên về phong trào học tập, rèn luyện và noi theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua nhân dịp lễ lớn, tham gia tích cực hoạt động văn nghệ – phong trào của LCĐ và Đoàn trường. Trên đó đã cho thấy được tinh thần hoạt động quyết tâm của Chi đoàn.

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kì mới, bầu ra BCH và BCS trong nhiệm kì 2018-2019 và được sự thống nhất của tập thể Chi đoàn 18SAN.

Một số hình ảnh Đại hội: