Khoa Giáo dục Chính trị – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức Pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân.