Về cơ cấu tổ chức của BCH Liên chi Đoàn Khoa GDCT nhiệm kì 2016 – 2019:

1. ThS. Hồ Thanh Hải: Bí thư LCĐ
2. Hoàng Văn Thuần : Phó Bí thư LCĐ
3. Trần Vĩnh Tín: Phó Bí thư LCĐ
4. Phùng Văn Hoàng: Uỷ viên
5. Trương Thị Mỹ Vy: Uỷ viên
6. Bùi Thị Tường Vy: Uỷ viên
7. Nguyễn Thị Bảo Tiên: Uỷ viên
8. Tống Thị Linh: Uỷ viên
9. Mai Thị Lệ Thu: Uỷ viên