Kính gửi: Quý nhà khoa học trong và ngoài Trường

Hướng đến kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I. Lenin (22/04/1870 – 22/04/2020), đồng thời nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy Lý luận Chính trị của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các giảng viên và sinh viên ngành Giáo dục Chính trị, Lý luận Chính trị trong và ngoài trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giảng dạy Lý luận Chính trị trong bối cảnh hiện nay, Khoa Giáo dục Chính trị – Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “V.I. Lenin – Lãnh tụ của giai cấp vô sản”.

Nội dung hội thảo, kính mời quý các nhà khoa học xem ở dưới đây:

Xin trân trọng cảm ơn!

Tổ truyền thông Khoa GDCT