Thông báo

Thông báo số 1 về Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019

Thông báo số 1 về Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019

Ngày đăng: 17 - 09 - 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Khoa Giáo dục Chính trị                          ...

Thông báo số 1 về tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH năm học 2018-2019

Thông báo số 1 về tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH năm học 2018-2019

Ngày đăng: 17 - 09 - 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐHĐN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc           Số: 01 /TB-KH                        ...

Thông báo Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Thông báo Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Ngày đăng: 14 - 05 - 2018

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Khoa Giáo dục chính trị tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – một con người, một...

Gặp mặt sinh viên năm cuối

Gặp mặt sinh viên năm cuối

Ngày đăng: 15 - 04 - 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐHĐN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc                 Số: 10/TB-KGDCT                                                                          Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2018       THÔNG...

Thông báo số 3 về Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học

Thông báo số 3 về Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học

Ngày đăng: 15 - 04 - 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐHĐN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số: 03 /TB-KH                                                                                 Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2018       THÔNG BÁO SỐ 3 V/v tổ chức Hội...

Thông báo V/v xét điểm rèn luyện học kì 2, năm học 2017 – 2018 cho lớp 14GC và 15AN

Thông báo V/v xét điểm rèn luyện học kì 2, năm học 2017 – 2018 cho lớp 14GC và 15AN

Ngày đăng: 15 - 04 - 2018

Để chuẩn bị xét điểm rèn luyện, học bổng học tập học kì 2 năm học 207-2018 và các thủ tục xét tốt nghiệp cho sinh viên lớp 14GC và 15CDAN...

Thông báo Học bỗng Đồng hành kì 34

Thông báo Học bỗng Đồng hành kì 34

Ngày đăng: 15 - 04 - 2018

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn....

1 2