TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Khoa Giáo dục Chính trị                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          ……..o0o…….                                                                    ———–o0o————

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 1

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC 2018 – 2019

Kính gửi: – Cán bộ, giảng viên trong khoa

              – Giảng viên chủ nhiệm và sinh viên lớp 15SGC

Căn cứ kế hoạch đào tạo bậc Đại học hệ chính quy của trường ĐHSP-ĐHĐN năm học 2018-2019, Ban chủ nhiệm khoa thông báo kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lớp 15SGC như sau:

1. Điều kiện để sinh viên đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp:

(Theo Quy định thực hiện Quy chế 43 của Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN tại Công văn số 264/QĐ-ĐT ngày 19/10/2010 của Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN)

Sinh viên lớp 15sgc có điểm trung bình chung tích lũy tính đến cuối học kỳ 6 (năm thứ ba) đạt từ 2.5 trở lên.

2. Kế hoạch, thời gian:

* Từ 10/07 – 05/08/2018: sinh viên tự chọn đề tài và giảng viên hướng dẫn; nếu chưa chọn được gv hướng dẫn, sinh viên nộp tên đề tài về khoa, Ban chủ nhiệm khoa sẽ phân công gv hướng dẫn.

Ngày 06/08/2018 lớp trưởng nộp danh sách sinh viên đăng ký làm khóa luận (gửi file qua email cô Thủy: vtbthuy@ued.udn.vn); bản in và Phiếu đăng ký của sinh viên nộp về khoa, cô Liên nhận ngày 14/08/2018.

* Từ 06/08/2018 – 30/08/2018: sinh viên xây dựng đề cương chi tiết; sinh viên nộp đề cương về khoa ngày 30/08/2018. Khoa sẽ tổ chức cho sinh viên bảo vệ đề cương; sau khi đề cương được thông qua, sinh viên tự triển khai kế hoạch nghiên cứu.

* Từ 01/09/2018 đến 15/12/2018 sinh viên vừa học văn hóa, đi thực tập vệ tinh và viết khóa luận.

* Từ 15/12/2018: sinh viên hoàn chỉnh khóa luận; nộp khóa luận về khoa trước ngày 28/12/2018.

* Bảo vệ khóa luận chính thức đợt 1: tuần 23 (từ 07 đến 13/01/2019). Tuần 28 (sau Tết Nguyên đán, từ 11-17/02/2019) nhà trường sẽ xét tốt nghiệp (đợt 1) cho sinh viên.

Bảo vệ khóa luận đợt 2 (nếu có): tuần 38 (từ 22 đến 28/04/2019)

3. Tổ chức thực hiện: BCN khoa cùng với các tổ bộ môn và GV chủ nhiệm lớp 15SGC phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch trên. BCN khoa đề nghị GV chủ nhiệm lớp 15SGC phổ biến, triển khai kế hoạch này đến tất cả sinh viên để tổ chức thực hiện.

Trân trọng!

                                                                                                                                 TRƯỞNG KHOA

                                       

                                                                                                                         TS. Vương Thị Bích Thủy