1. PANO CHỦ ĐỀ CỦA NGÀY HỘI CỰU SINH VIÊN KHOA GDCT:

2. SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI CỰU SINH VIÊN KHOA GDCT: Giảng đường 402, Nhà A6

 

Tổ Truyền thông Khoa GDCT

(Ảnh lấy từ website của Phòng Công tác sinh viên – Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN)