Mọi thay đổi đều bắt đầu từ tư duy. Chính tư duy đã đưa một đất nước đi từ thế giới thứ 3 lên thế giới thứ nhất; một quốc gia nghèo nàn trở thành quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới; từ vũng lầy họ trở thành quốc gia phồn vinh, thịnh vượng và sạch nhất thế giới….

Đó có thể là quốc gia nào nếu không phải là Singapore

Đó có thể là ai nếu không phải là Lý Quang Diệu

Với những gì Singapore có được ngày hôm nay, với những gì Lý Quang Diệu đã làm cho đất nước ông, cho nhân dân ông đủ để khẳng định tư duy và tầm nhìn chiến lược của nhà lãnh đạo kiệt xuất này.

Cuốn sách được viết dưới tên tiếng Anh là: “Lee Kuan Yew: The Grand Master’s insight on China, The United State and the World” (Tạm dịch là: “Lý Quang Diệu – Những cái nhìn sâu về Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thế giới”), do 3 tác giả là Graham Allison, Robert D.Blackwill và AliWyne – vốn là các nhà báo, các chuyên gia nổi tiếng về chính trị thế giới phỏng vấn và tập hợp từ những nhận định, những quan điểm của Lý Quang Diệu về các vấn đề nổi cộm thế giới, sẽ cho chúng ta thấy tư duy đặc biệt của nhà chiến lược tài ba này.

Cuốn sách gồm 10 chương trình bày những viễn kiến thấu đáo của Bộ trưởng Cao cấp Lý Quang Diệu về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới. dưới hình thức các câu hỏi sâu của tác giả và các câu trả lời của Lý Quang Diệu xoay quanh vấn đề.