Khoa Giáo dục chính trị – Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN

Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Email:  gdct@ued.udn.vn

Điện thoại: 0898.172.669