Đại học Đà Nẵng công bố kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019, trong đó có ngành Sư phạm Âm nhạc của Khoa GDCT với kết quả cụ thể như sau:

– Link tải về: Ngành Sư phạm Âm nhạc

hoặc đọc online:

Đại học Đà Nẵng sẽ gửi Giấy chứng nhận kết quả thi đến thí sinh qua đường bưu điện từ ngày 15/7.

Tổ Truyền thông Khoa GDCT