TIN QUAN TRỌNG

THÔNG BÁO RÀ SOÁT KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1, KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ RÚT HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
(Các em bấm vào link để đọc các file đính kém trong đó)

1. Rà soát, điều chỉnh kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 và kết quả tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2019

Sinh viên kiểm tra, đối chiếu và phản hồi những sai sót về phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 20/02/2019

2. Rút học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với sinh viên thuộc diện học lực yếu và cảnh cáo học vụ học kỳ 1 năm học 2018-2019

Sinh viên tự rút học phần qua mạng tại website: http://qlht.ued.udn.vn/

Thời gian: Từ 07h00 ngày 18/02/2019 đến 24h00 ngày 20/02/2019.

Đường link truy cập: http://daotao.ued.udn.vn/thong-bao-ra-soat-ket-qua-hoc-tap-hoc-ky-1-ket-qua-tot-nghiep-va-rut-hoc-phan-hoc-ky-2-nam-hoc-2018-2019/?fbclid=IwAR1tZbknQEtjDguNCHnbMNzHj9JDMy8QGaNkD2NWuqN_57DhTkHoABxhhOw