Tác giả: Trần Đức Tuấn

Do Nhà xuất bản Trẻ phát hành

      Xuất bản năm 2016 dày 338 trang.

      Cuốn sách nói về hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là giai đoạn 30 năm bôn ba hải ngoại, từ 05-06-1911 tại bến cảng Sài Gòn đến 28-01-1941 tại cột mốc 108 ở Cao Bằng. Tuy nhiên, để độc giả có một cái nhìn rộng hơn, quyển sách bắt đầu bằng tuổi thơ của Bác ở làng Sen và kết thúc khi Bác được trả tự do sau 13 tháng bị đày đọa trong nhà tù Tưởng Giới Thạch, chuẩn bị về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

      Qua cuốn sách, kết cấu gồm 14 chương, quý độc giả có thể hình dung phần nào cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Bác, tuy còn rất sơ lược nhưng tương đối có hệ thống theo thứ tự thời gian. Như vậy, bức chân dung về Bác nói chung và về giai đoạn 30 năm Bác đi tìm đường cứu nước nói riêng sẽ dần dần được hoàn chỉnh.