KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, 15 NĂM – MỘT HÀNH TRÌNH

Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo giáo viên ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân và Sư phạm âm nhạc cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; là nơi đào tạo những cử nhân khoa học có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm tốt, có đạo đức nhà giáo chuẩn mực và đảm bảo công tác lâu dài trong ngành giáo dục.

Khoa Giáo dục Chính trị được thành lập theo quyết định số 1165/QĐ-TCCB ngày18 tháng 09 năm 2002 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Nhưng tổ chức tiền thân của Khoa là những giáo viên thuộc Tổ Chính trị, khoa Chính trị Giáo dục, Trường Cao đẳng Sư phạm, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng trước đây (giai đoạn 1982-1994). Năm 1994 thực hiện Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại một số cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Trước yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ khoa học có chất lượng cao cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Sư phạm đã chủ trương mở thêm nhiều ngành đào tạo mới, trong đó có ngành Sư phạm Giáo dục chính trị. Và, Khoa Giáo dục Chính trị được thành lập. Từ khi đó đến nay, Khoa Giáo dục chính trị đã trải qua 15 năm xây dựng và phát triển cùng với quá trình lớn mạnh của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Nhìn lại hành trình 15 năm qua, khoa Giáo dục Chính trị đã có sự trưởng thành về mọi mặt. Khi mới thành lập, khoa có rất ít cán bộ, giảng viên với lớp tuyển sinh đầu tiên (02SGC) có 43 sinh viên ngành Giáo dục chính trị. Giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010, Khoa được nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo 03 ngành là Giáo dục chính trị, Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và Giáo dục âm nhạc (trình độ cao đẳng). Năm 2016, Khoa được Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Sư phạm giao nhiệm vụ đào tạo ngành Giáo dục âm nhạc (trình độ đại học). Sau 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay Khoa Giáo dục chính trị có 17 cán bộ, giảng viên cơ hữu (trong đó có 03 tiến sỹ, 13 thạc sỹ trong đó có 04 ThS đang học NCS);  đào tạo 02 chuyên ngành là Giáo dục chính trị và Sư phạm Âm nhạc (hệ Cao đẳng và đại học). Đội ngũ giảng viên của Khoa có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ sư phạm tốt, tâm huyết với nghề và thường xuyên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo. Các thế hệ sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp ra trường đều có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức và sức khoẻ tốt, có phương pháp sư phạm tốt, có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trong 15 năm từ năm 2002 đến năm 2017, khoa Giáo dục Chính trị đã và đang đào tạo gần 1200 sinh viên đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Chính trị đảm bảo giảng dạy tốt môn Giáo dục chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, môn Giáo dục công dân ở các cấp học phổ thông; có thể trở thành giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng. Ngoài ra, sinh viên có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, các viện nghiên cứu về lý luận chính trị, triết học, khoa học giáo dục. Làm chuyên viên và công tác quản lý tại các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp, tại các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục. Với ngành sư phạm âm nhạc, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia giảng dạy âm nhạc ở các bậc học phổ thông; làm nhà quản lý, chuyên viên phụ trách lĩnh vực âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật ở các sở, ban, ngành, phòng văn hóa – thể thao và du lịch ở các địa phương; làm công tác Đoàn, Đội ở các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Hiện nay có nhiều cựu sinh viên của Khoa Giáo dục chính trị đã và đang đảm nhận những trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền tại các cơ sở giáo dục của các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên và một số địa phương khác trên cả nước. Năm học 2017-2018, khoa có 07 lớp với 245 sinh viên. Cơ cấu tổ chức của khoa Giáo dục chính trị gồm có Chi ủy – chi bộ, Ban chủ nhiệm Khoa, Công đoàn Khoa, Chi đoàn cán bộ, Liên Chi Đoàn Thanh niên, Các Bộ môn và Văn phòng – Giáo vụ.

Tất cả cán bộ, giảng viên trong khoa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện kế hoạch đào tạo theo đúng quy định, quy chế, kế hoạch của nhà trường và Đại học Đà Nẵng. Chi bộ nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; công đoàn bộ phận nhiều năm là công đoàn vững mạnh xuất sắc. Liên chi đoàn Khoa nhiều năm đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào Đoàn của Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN.

Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị luôn đứng ở tốp đầu của trường. Hàng năm, sinh viên của khoa đều có thành tích nổi bật về học tập, nghiên cứu khoa học, về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tham gia hoạt động tình nguyện xã hội, văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao; hàng chục sinh viên đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Kết quả đó đóng góp to lớn vào sự phát triển của Khoa và nhà trường. Hướng đến sự phát triển bền vững, tập thể cán bộ giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mang đến cho người học những cơ hội, những điều kiện tốt nhất để họ phát huy năng lực sáng tạo, tích cực rèn đức, luyện tài, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

TS.Vương Thị Bích Thủy