Ban Chủ nhiệm Khoa GDCT –  Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng xin trân trọng gửi tới các thế hệ Cựu sinh viên của Khoa giấy mời và chương trình Ngày hội Cựu sinh viên do Nhà trường và Khoa tổ chức vào sáng ngày 02/07/2019.

Khoa GDCT hân hạnh được đón tiếp!  

Tổ Truyền thông Khoa GDCT