Ngành Sư phạm Giáo dục công dân (Citizen Teacher Education)

Mã ngành đào tạo:  7140204

Trình độ đào tạo: Đại học; Hệ: Chính quy

 

Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo giáo viên ngành sư phạm Giáo dục chính trị, sư phạm Giáo dục công dân và Sư phạm âm nhạc cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Khoa có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao bao gồm nhiều Tiến sĩ, Thạc sĩ tâm huyết với nghề nghiệp. Ngành Giáo dục công dân trong hệ thống đào tạo của các Trường Đại học Sư phạm đóng vai trò hết sức quan trọng. Với khoa Giáo dục chính trị- Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng thì ngành Giáo dục công dân được xem là ngành trọng điểm, trở thành mục tiêu hàng đầu cần được quan tâm. Đây là ngành đào tạo ra các thế hệ giáo viên có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật; có kỹ năng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay; trang bị cho người học một hệ thống kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên sâu chuyên ngành Giáo dục công dân.

Ngày nay, vị thế của ngành học, môn học được nâng lên rõ rệt khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức đưa môn học Giáo dục công dân vào kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia và xét tuyển đại học. Điều đó góp phần không nhỏ vào việc đẩy lùi hiện tượng suy thoái lối sống, đạo đức, nhân cách của con người, giúp họ trở thành công dân có ích cho xã hội, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

  • Giảng dạy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật ở trường trung học phổ thông.
  • Giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở trường trung học cơ sở.
  • Làm công tác nghiên cứu, chuyên viên tại các viện nghiên cứu giáo dục, các cơ sở giáo dục.
  • Làm chuyên viên tại các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thuộc hệ thống chính trị các cấp.