Đinh Thị Phượng

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Phụ trách Học vị: Tiến sỹ Triết học- ngạch...

Trần Phan Hiếu

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa – Bí thư Chi bộ Khoa Giáo dục chính...

Trương Quang Minh Đức

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ bộ môn Âm nhạc Trình độ: Thạc sĩ, đang...

Vương Thị Bích Thủy

Học vị – Chức danh khoa học: Tiến sỹ Triết học – Giảng viên...

Nguyễn Thị Liên

Chức vụ: Giáo vụ – Văn thư Khoa...

Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ Khoa Giáo dục chính trị Học vị...

Nguyễn Duy Quý

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Khoa Giáo dục chính trị Học vị –...

Nguyễn Thị Thu Phương

Học vị – Chức danh khoa học: Thạc sỹ – Giảng viên Chuyên ngành...

Hoàng Đình Phương

Học vị – Chức danh khoa học: Thạc sỹ – Giảng viên Chuyên ngành...

Dương Đình Tùng

Học vị – Chức danh khoa học: Tiến sỹ Triết học – Giảng viên...

Hồ Thanh Hải

Chức vụ: Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Giáo dục chính trị Học vị...

Phan Thị Quỳnh Lam

Học vị – Chức danh khoa học: Thạc sỹ – Giảng viên Chuyên ngành...

1 2