Giáo dục công dân

Giáo dục công dân

Giáo dục công dân

Ngày đăng: 06 - 03 - 2019

Ngành Sư phạm Giáo dục công dân (Citizen Teacher Education) Mã ngành đào tạo:  7140204 Trình độ đào tạo: Đại học; Hệ: Chính quy   Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo giáo viên ngành sư phạm Giáo dục chính...

Kế hoạch – Giáo dục công dân

Kế hoạch – Giáo dục công dân

Ngày đăng: 06 - 03 - 2019

...

Chương trình – Giáo dục công dân

Chương trình – Giáo dục công dân

Ngày đăng: 06 - 03 - 2019

...

Mục tiêu

Mục tiêu

Ngày đăng: 06 - 03 - 2019

...