Đào tạo

Dạy học tích hợp các nội dung khoa học xã hội trong Chương trình GDPT mới (Kỳ 1)

Dạy học tích hợp các nội dung khoa học xã hội trong Chương trình GDPT mới (Kỳ 1)

Ngày đăng: 29 - 06 - 2019

Đối với nhiều giáo viên, dạy học tích hợp không phải là khái niệm quá mới mẻ, tuy nhiên, việc tổ chức dạy học tích hợp, với một số môn cụ thể, như Khoa học tự nhiên hay Lịch sử và Địa lý, chắc hẳn trong thực tiễn sẽ...

Dạy học phát triển năng lực dựa trên các nguyên tắc nào?

Dạy học phát triển năng lực dựa trên các nguyên tắc nào?

Ngày đăng: 29 - 06 - 2019

Lược trích từ bài giảng của giảng viên ĐH Melbourne (Australia), tại Khóa tập huấn 200 báo cáo viên nguồn do Bộ GD – ĐT và WB (World Bank – Ngân hàng Thế giới) tổ chức.  1. Tất cả học sinh đều có thể học: Tất cả các học...

Giáo dục công dân

Giáo dục công dân

Ngày đăng: 06 - 03 - 2019

Ngành Sư phạm Giáo dục công dân (Citizen Teacher Education) Mã ngành đào tạo:  7140204 Trình độ đào tạo: Đại học; Hệ: Chính quy   Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo giáo viên ngành sư phạm Giáo dục chính...

Kế hoạch – Giáo dục công dân

Kế hoạch – Giáo dục công dân

Ngày đăng: 06 - 03 - 2019

...

Chương trình – Giáo dục công dân

Chương trình – Giáo dục công dân

Ngày đăng: 06 - 03 - 2019

...

Mục tiêu

Mục tiêu

Ngày đăng: 06 - 03 - 2019

...

Mục tiêu

Mục tiêu

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

Ngành Sư phạm âm nhạc (Music Education) Mã ngành: 52140221 Trình độ đào tạo: Đại học, hệ chính quy ———————————————————————–     Âm nhạc có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, phát triển nhân cách của con người. Nghệ thuật âm nhạc ngoài khả năng...

Chương trình – Sư phạm âm nhạc

Chương trình – Sư phạm âm nhạc

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

Chương trình – Sư phạm âm nhạc...

Kế hoạch – Sư phạm âm nhạc

Kế hoạch – Sư phạm âm nhạc

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

Kế hoạch – Sư phạm âm nhạc...

Mục tiêu

Mục tiêu

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

Ngành Sư phạm Giáo dục Chính trị (Political Teacher Education) Mã ngành đào tạo:    52140205 Trình độ đào tạo:   Đại học;   Hệ: Chính quy —————————————————————————————————-         Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo giáo viên ngành...

Chương trình – Giáo dục chính trị

Chương trình – Giáo dục chính trị

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

Chương trình – Giáo dục chính trị...

1 2