Đảng – Đoàn Thể

Giới thiệu Liên chi Đoàn

Giới thiệu Liên chi Đoàn

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

     Liên chi Đoàn Khoa Giáo dục Chính trị là đơn vị trực thuộc Đoàn Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Liên chi Đoàn đã khẳng định được vị trí trong công tác đoàn và phong...

Tổ chức công đoàn

Tổ chức công đoàn

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

Nội dung đang cập nhật!...

Tổ chức Liên chi Đoàn

Tổ chức Liên chi Đoàn

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

Về cơ cấu tổ chức của BCH Liên chi Đoàn Khoa GDCT nhiệm kì 2016 – 2019: 1. ThS. Hồ Thanh Hải: Bí thư LCĐ 2. Hoàng Văn Thuần : Phó Bí thư LCĐ 3. Trần Vĩnh Tín: Phó Bí thư LCĐ 4. Phùng Văn Hoàng: Uỷ viên 5. Trương Thị...

Hoạt động Liên chi Đoàn

Hoạt động Liên chi Đoàn

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

Nội dung đang cập nhật!...

Hoạt động công đoàn

Hoạt động công đoàn

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

Nội dung đang cập nhật!...

Giới thiệu chi bộ

Giới thiệu chi bộ

Ngày đăng: 04 - 05 - 2018

     Chi bộ khoa Giáo dục Chính trị được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-ĐU ngày 9 tháng 10 năm 2006 của Đảng ủy trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chi bộ thực hiện 2 chức năng cơ bản đó là, nền tảng...

Đảng viên chi bộ

Đảng viên chi bộ

Ngày đăng: 03 - 05 - 2018

Nội dung đang cập nhật!...

Hoạt động chi bộ

Hoạt động chi bộ

Ngày đăng: 16 - 04 - 2018

Nội dang hoạt động chi bộ đang được cập nhật!...

1 2