Đảng – Đoàn Thể

Tổ chức công đoàn

Tổ chức công đoàn

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

Nội dung đang cập nhật!...

Tổ chức Liên chi Đoàn

Tổ chức Liên chi Đoàn

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

Về cơ cấu tổ chức của BCH Liên chi Đoàn Khoa GDCT nhiệm kì 2016 – 2019: 1. ThS. Hồ Thanh Hải: Bí thư LCĐ 2. Hoàng Văn Thuần : Phó Bí thư LCĐ 3. Trần Vĩnh Tín: Phó Bí thư LCĐ 4. Phùng Văn Hoàng: Uỷ viên 5. Trương Thị...

Hoạt động Liên chi Đoàn

Hoạt động Liên chi Đoàn

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

Nội dung đang cập nhật!...

Hoạt động công đoàn

Hoạt động công đoàn

Ngày đăng: 05 - 05 - 2018

Nội dung đang cập nhật!...

Giới thiệu chi bộ

Giới thiệu chi bộ

Ngày đăng: 04 - 05 - 2018

     Chi bộ khoa Giáo dục Chính trị được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-ĐU ngày 9 tháng 10 năm 2006 của Đảng ủy trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chi bộ thực hiện 2 chức năng cơ bản đó là, nền tảng...

Đảng viên chi bộ

Đảng viên chi bộ

Ngày đăng: 03 - 05 - 2018

Nội dung đang cập nhật!...

Hoạt động chi bộ

Hoạt động chi bộ

Ngày đăng: 16 - 04 - 2018

Nội dang hoạt động chi bộ đang được cập nhật!...

1 2