Tình hình việc làm

Bốn điểm cần lưu ý trong kỳ thi tuyển giáo viên 2019-2020 ở Đà Nẵng

Bốn điểm cần lưu ý trong kỳ thi tuyển giáo viên 2019-2020 ở Đà Nẵng

Ngày đăng: 09 - 06 - 2019

(GDVN) – Việc tuyển dụng giáo viên được đổi mới về nội dung, hình thức hướng tới tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng trong công tác tuyển dụng. Ngày 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành thông...