Chân dung triết gia

43 nhà tư tưởng tiêu biểu trong lịch sử nhân loại

43 nhà tư tưởng tiêu biểu trong lịch sử nhân loại

Ngày đăng: 15 - 04 - 2018

1. SOCRATES (469-399 TR. CN) Triết gia Hy Lạp. Triết học của ông còn lưu giữ được thông qua trước tác của các học trò ông, đặc biệt là Plato. Ông sử dụng một phương pháp sau này trở nên nổi tiếng là “phương pháp Socrates” để tra vấn những tin...

Các Mác vĩ đại vẫn sống với nhân loại ở thế kỷ XX

Các Mác vĩ đại vẫn sống với nhân loại ở thế kỷ XX

Ngày đăng: 15 - 04 - 2018

uối thế kỷ XX – đầu thế kỷ XXI, lịch sử nhân loại đã diễn ra với nhiều biến cố bất ngờ, từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu đến sự thoái trào của phong trào cộng...

10 nhà triết học vĩ đại nhất lịch sử

10 nhà triết học vĩ đại nhất lịch sử

Ngày đăng: 15 - 04 - 2018

Aristotle, Socrates, Platon, Khổng Tử… là những nhà triết học vĩ đại nổi tiếng nhất thế giới với những di sản để đời. Aristotle là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất lịch sử. Triết gia Aristotle học trò xuất sắc của Platon và thầy dạy của Alexander Đại...