Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng công chức năm 2018, cụ thể như sau:

Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu
Vụ Giáo dục Trung học 01 Cục Quản lý chất lượng 02
Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh 02 Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục 03
Vụ Giáo dục thể chất 02 Cục Công nghệ thông tin 01
Vụ Pháp chế 03 Văn phòng 03
Vụ Tổ chức cán bộ 01 Thanh tra 02
Vụ Kế hoach – Tài chính 02

 

Hồ sơ dự tuyển, gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức (Mẫu Phụ lục 1 tại Thông tư 13/2010/TT-BNV);

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (kèm nội dung cam đoan là được chụp đúng từ bản chính do người dự tuyển ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật).

– Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học tại Việt Nam hoặc học tại nước ngoài thì phải được Bộ GDĐT công nhận;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh chân dung 4×6 cm trên nền trắng (được chụp trong 03 tháng gần đây).