Giới thiệu

Trong 15 năm xây dựng và phát triển, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng các thế hệ thầy và trò khoa Giáo dục Chính trị đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Khoa Giáo dục Chính trị đã đào tạo hàng ngàn sinh viên đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho địa bàn, khu vực và cả nước.